Napredna pretraga

Oblasti rada
Priručnici | Besplatni propisi | Državni praznici | Besplatni obrasci | Registar sl. glasila | 100 pitanja i odgovora | Savetovanja

Napredna pretraga

Oblasti rada

VERIFIKOVAN NALOG: Ovaj subjekt je ažurirao svoje podatke 12.12.2017 20:57:49


Ana Milošević

ADRESA

Gramšijeva 9/51
11070 BEOGRAD

TELEFON

(011) 770-0399Dodatne adrese:

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Bulevar Nikole Tesle 30a

Oblasti rada


 • Blagajničko poslovanje
 • Elektronski platni promet - e-banking
 • Evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
 • Evidentiranje u sistem PDV-a (kome i zašto je povoljno da bude u sistemu PDV-a)
 • Izrada godišnjih Finansijskih izveštaja, poreskih izveštaja i periodičnih Finansijskih izveštaja po potrebi
 • Izrada i predaja svih poreskih prijava (u pisanoj ili elektronskoj formi) za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente
 • Izrada izveštaja o transfernim cenama
 • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEP knjige
 • Izrada pravilnika o računovodstvu, pravilnika o popisu, normativa
 • Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja, rešenja za godišnji odmor i slično
 • Izrada ugovora o radu, rešenja o otkazu ili sporazumnom raskidu radnog odnosa
 • Izveštavanje i priprema dokumentacije po zahtevu banaka kada privredni subjekt aplicira za kredit
 • Knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača
 • Knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva
 • Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima, zakupnina i slično
 • Obračun zarada, naknada zarada, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih
 • PO prijava kao osnov za godišnji porez na dohodak građana i popunjavanje PP DG-5 prijava
 • Podrška kod izrade novčanog toka (cash-flow)
 • Popunjavanje i predaja Poreskoj upravi dokumentacije za poreski dosije
 • Poreska uverenja, preknjižavanja i povrćaj poreza
 • Praćenje izmena poreskih i drugih propisa koja se održavaju na poslovanje privrednih subjekata
 • Predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija i NBS
 • Prijava staža osiguranja M-4 i izrada PPP obrasca i MUN obrazaca
 • Prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO - obrasci M-1 i M-1/SP
 • Priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa građana
 • Vođenje obavezne evidencije po prostom knjigovodstvu
 • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV, elektronska prijava PDV
 • Zapošljavanje (obaveza poslodavca prema zaposlenima, na koji sve način možete radno angažovati radnika)
 • Zastupanje klijenta pred poreskim organima u poreskom postupku

Radno vreme

Ponedeljak: 08:30-16:30
Utorak: 08:30-16:30
Sreda: 08:30-16:30
Četvrtak: 08:30-16:30
Petak: 08:30-16:30


Biografija

Ana računovodstvo je servis koji nudi kompletan asortiman knjigovodstvene i računovodstvene usluge za mala, srednja i velika preduzeća. U zavisnosti od potreba Vaše kompanije, postajemo Vaš pouzdan parter kao knjigovođa, računovođa, kontrolor, savetnik za donošenje značajnoh poslovnih odluka, a po potrebi i rukovodilac Vašeg računovodstvenog sektora ili finansijski direktor na određeno vreme dok u potpunosti ne obučimo osobu iz Vaše kompanije da preuzme samostalno takvu ulogu. Sarađujući sa nama, Vaše računovodstvo i Vaše finansije će funkcionisati na najbolji mogući način, a Vi ćete poslovne napore moći maksimalno da usmerite na aktivnosti koje su od suštinskog značaja za Vaše poslovanje. Na ovakvom modelu svoje poslovanje zasnivaju sve kompanije kojima je u fokusu rast prometa i profita. Naše online računovodstvo i knjigovodstvo pomoći će Vam da Vaše poslovne knjige budu uvek blagovremeno ažurirane, a potrebni izveštaji uvek dostupni. Kontaktirajte nas putem telefona ili mail-a jer mi imamo poslovna rešenja koja odgovaraju Vašim potrebama. Timom ANA RAČUNOVODSTVO rukovodi Ana Milošević, diplomirani ekonomista. Rođena je u Užicu 24.03.1984., gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu , opciona grupa Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje završila je u roku, sa procečnom ocenom tokom studija 9,40 kao jedan od najboljih studenata tog smera. Radila je kao revizor, računovođa, kako u manjim tako i u većim firmama. Sa željom da, kroz iskustvo sagledane nedostatke rada u vođenju računovodstva firmi otkloni, i da unapredi sagledane prednosti, pokrenula je svoj računovodstveni tim sa ciljem da ažurno odgovri na sve poslovne zahteve svojih klijenata u eri savremene, informacione tehnologije.

PIB

109955836

Link do sajta

http://anaracunovodstvo.rs/

Link do bloga

http://anaracunovodstvo.rs/vesti/


Banner Banner


Banner Banner Banner Banner


IMATE NALOG?

PRIJAVITE SE
Nemate nalog? Registrujte se


Zaboravili ste lozinku?